Välj en sida

RosNu gäller det för den blivande regeringschefen att visa sin tydliga stämma. Här går det inte att jubla högt om ens möjliga roll till att bli statsminister. Utan nu är statsministerrollen utsatt. Vilket nu ska ge en konkret plan för vad man ska göra framgent. Budget skall förhandlas fram, regeringsform skall sättas och så skall ett land styras.

Debatten har tidigare haft mycket fokus om att Stefan Löfven blir möjligtvis statsminister, men mindre fokus på vad han egentligen skall göra. Dels med samarbeten och hur exempelvis Vänsterpartiet skall behandlas i sakfrågan om eventuellt inflytande.

Vid intervju på SVT under valvakan där Maud Olofson och Maria Wetterstrand gästspelar poängterade Maud sin oro för morgondagens Sverige. När Alliansen tillträdde som den nya regering hade de förberett i 2 år vad gäller budget, regeringsbildning etc ,etc. Stefan Löfven har några dagar på sig att göra det jobb som torde vara väl förberett sedan länge.

Jag ser framför mig en otydlig om en ofullständig förhandling, om det inte går så långt som blocköverskridande regering. Det kommer förmodligen hagla löpsedlar om ett ofullständigt parlamentariskt styre av Sverige, vars komplexitet vida överstiger människors förmåga att sätta sig in i. Vi kan dock förvänta oss blocköverskridande förfrågningar hos de mer liberala partier, exvis Folkpartiet, och i viss mån Centerpartiet. Just för att hålla Sverigedemokraterna utanför.

Vänstern
Är min tvetydiga fundering som för min del utgör störst hot. Stefan Lövfen som i förhållandet driver en tillsynes moderat politik vid en jämförelse, skulle enligt mina allra högsta förväntningar, vara mer öppen för blocköverskridande samarbete mer än att släppa in Vänsterpartiet. Jag kan åtminstone önska det.