Välj en sida

Med brist på fantasi kom jag inte på något roligare att fylla detta tomma utrymme med. Men för den delen kunde jag inte medgiva mig själv, att utrycka någon form av nyfikenhet hos min käre läsekrets tillika spontana besökare. Mitt största frågetecken är hur framtiden ser ut, kan hända att jag har något att berätta i januari 2015.