Välj en sida

RoderStår som spön i backen likt det regn Stockholmarna har fått erfara de senasta dygnet. Analysern löper av varandra med den ena slutsats efter den andre, om vad som är skälet till beslutet som han själv tog på valnatten. Jag har mina egna indicier vilka följs enligt följande från spånarhörnan.

Väl gjort arbete
Men nu har arbetsgivaren dvs. folket sagt sitt. Varför ska man då oavhängt anstränga sig ånyo för något som man faktiskt har gjort i hela 8 år. Med väl förberedande arbete från 2003 i samband med att Fredrik Reinfeldt väl tog över rodret i partiet.

Apropå folket har sagt sitt
Vilket möts upp med ett nederlag som i det här läget är mycket svårt läge att ta sig an. Fattar Fredrik Reinfeld minst lika tydligt avstånd till Sverigedemokraterna som partiet väl har tappat röster till. Kan han inte ta mer avstånd från Sverigedemokraterna i samband med att utgå till fullo från sin tjänst som regeringschef tillika partiledare. I samband med det slipper han köpslå med samtliga partier vid en eventuell blocköverskridande regering.

Karriären
Kan avslutas på en mängd olika sätt, vilket gör mig nyfiken på vad Fredrik Reinfeldt ska hitta på för någon form av syssla framgent. För ha kan inte ta vilket arbete som helst, där konsultativ roll ligger närmast för den innersta kretsen, vilka ser Fredrik:s nätverk som en värdefull resurs. Den punkten kan vi se som minst oroande vad gäller Fredrik Reinfeldt. 8 år har gått och det är helt enkelt dags att göra något annat nu när folket har sagt sitt.

Avslutningsvis tycker jag det inte finns så mycket att orda om, mer än att vi kan ta till oss den interna kritik som florerar inbördes i partiet. Uppriktigt sagt ser jag inte hur det är av vikt för allmänheten att sätta sig in i sakfråga, mer än att han har bestämt sig för att gå ifrån stadskärnans verksamma element. Det är nu upp till partiket att styra debatten och lyfta sakfrågan som är av vikt, exvis regeringskrisen, blocköverskridande styre, omval och inför det. Vem ska ta vid rodret.