Välj en sida

Skriva anser jag mig själv kunna något sånär, men att presentera sig själv i textuell form är etter värre. Jag har bra och sämre sidor som alla människor. Trotts ordblindhet och länge kämpat med dyslexi räds jag inte för att göra min röst hörd, där bloggen har spelat en stor roll för mitt lärande och utvecklande i att kunna skriva och utrycka mig i skrift. Ett och annat ord tillika namn kan bli felstavat, så om det är livsavgörande för dig, behöver du inte läsa:)

Jag började skriva 2008 i min första blogg vilken satte prägeln på debatten 2009 i samband med Liza Marklund och böckerna ”Gömda”, vilken senare kallades för ”Gömdaskandalen”. Liza Marklund fick kritik kring hennes källkritik om huruvida historien var sann eller ej. Efter ett drev av ”fria skribenter” som blev omöjlig för traditionell media att tysta ned för att hålla deras käre kollega om ryggen. Blev det debattprogram, artiklar etc. Jag blev publicerade i Aftonbladet i samband med ämnet och mina artiklar. Kort därefter medverkade jag även i Ekdal på TV4 angående ungdomsarbetslösheten.

Det blev nya ord myntade under perioden 2008-2009, då blogg i Sverige blev ett verktyg använd av alla slags människor, utöver dessa få ungdomar med fler läsare än dagstidningarna. Bloggare blev kallade näthaverister och journalister tyckte att de skulle få behålla rätten över det skrivna ordet. Sverige blev full av journalister och fria skribenter, vilket flyttade kontrollen över agendan till folket.

Senare i livet frodades mitt intresse inom internetmarknadsföring fokuserat kring närvaro i sökmotorer, vilket var verktyget jag använde för att nå ut till stora folkmassan. Jag startade eget bolag 2010 med de kunskaper jag besatt i ämnet, vilket senare har föranlett till alla möjliga olika uppdrag och yrken.

Idag är jag verksam inom andra områden fokuserat kring produktion av hemsidor. Om jag inte arbetar så hittar du mig hemma vid köksbordet där jag helst spånar på någon bloggpost eller umgås med barnen.