Välj en sida

InvandringspolitikVill du ge mig stora dåndimpen ska du rösta på S eller F! Och eller slösa bort flera hundra miljoner kronor på meningslösa kommersiella projekt. Jag ombesörjer mig att skriva dessa rader i samband med att jag surfar runt och letar efter material, för att skriva av mig lite inför valet som inträffar om 13 dagar. Musse har yttrat sig, om att han har vunnit ett politiskt intresse i samband med att Sverigedemokraterna växer i vårt avlånga land. Grattis till honom och det glädjer mig. Det parti som passar honom bäst är Socialdemokraterna och F! Det ger mig stora dånvimpen, näst intill får mig att trilla av pinnen allt för tidigt.

Men, så har vi yttrandefriheten, och det får stå för Musse att han sympatiserar med Socialdemokraterna och F!. Inte ont mot honom, hyvens prick är han. Men…… Musse:s anledning till politiskt intresse får mig att ifrågasätta invandringspolitik och om det finns något parti med just vettig invandringspolitik. För det var just det som väckte Musse:s politiska intresse. Eller rättare sagt Sverigedemokraternas framfart.

 

Oavsett vad så har vi två problemfrågor vilka utgör SD:s existens. Dels att den nuvarande regeringen inte tar upp frågorna på allvar. Må så vara att de är äckliga, eller oliksinnade eller hur man vill utrycka sig. De existerar pga. att det är allt för många som ser ett problem där sympatier finns i ett parti i riksdagen. Problemet grundar sig i utanförskap, ojämlikheter, fattigdom etc. Utanförskap skapar en miljö där sakfrågan blir ifrågasatt, att vara eller att icke vara. Enkelt utryck, tar man bort fattigdom i det rika landet Nordamerika, skulle det inte vara så våldsamt, eftersom fattigdomen är grunden till många brott. Vänder vi på retoriken, genom att bunta ihop en hop människor vars möjlighet är begränsade känner de utanförskap.

 

Invandringspolitik som är kärnfrågan vilket har väckt många politiskt intresse? Hur vi än vrider och vänder på frågan så måste man bli kritisk i något hörn. Drastisk som jag allt som oftast är, kritisera jag alla först, för att sedan sortera ut argumenten och fakta. Invandring inger ett ansvar, här ska nya gäster lära sig språket, utbildas och släppas in i samhället.

Tyvärr finns det byråkrati som sätter käppar i hjulet. Ett exempel, h*n som är läkare från Iran, kan inte praktisera som läkare om inte denne man/kvinna studerar till läkare ånyo i Sverige.  Så T.T.T (Turkisk Thoraxkirurg som kör Tunnelbana, känt från Se upp för dårarna), tillika trångsynt uppfattning av olika människors förmåga, skapar utanförskap. Sett till arbetsmarknadspolitik:s perspektiv är det här en bråkdel av den totala bilden av utanförskap tillika problemet. Jag vill dock poängtera att den som även kommer till ett annat land bör vara beredd på att indoktrineras i landet man vill tillhöra och förbli välkommen i. Det blir dessutom motsatt effekt när man som invandrare känner att det ”Är vi mot dom”, eller för den delen vill ta över en stadsel och göra den till sin egen. Den mentaliteten skapar två motpoler där ingen av vederbörande hittar ett sätt att komplettera varandra på. Södertälje har som ett exempel upplevt den problematiken.

 

Från SCB finns det två nyckeltal för att mäta utanförskap vilket är en underkategoriserad fråga rörande invandringspolitik. Utanförskap mäts från flera olika värdtal och perspektiv, där två utav dem är:

-Antalet bidragsförsörjda invånare.

-”NEET”, ungdomar mellan 15-24 som varken arbetar eller studerar.

2006 när den sittande regeringen tillträdde har antalet bidragsförsörjande minskat mellan åren 2006-2013.

Bidragsförsörjda 2006: 1 022 168 personer.

Bidragsförsörjda 2013: 818 900 personer.

En einskning av 203 268 personer.

Mellan dessa år har Sveriges totala befolkning gått från 9 113 257 (31 dec 2006) invånare till 9 644 864 31 dec 2013. En ökning med 531 607 invånare. Anmärkningsvärt att antalet bidragsförsörjande invånare har minskat så pass mycket, fastän antalet invånare har ökat under dessa år.

Vi kan fortsätta med analysen genom att ta fram nästa helårsekvivalenter med ett diagram följt av värdtslet, ”NEET”. Som kastar ljuset på den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar. Trots en befolkningsökning på över en halv miljon människor mellan åren 2006-2013 i Sverige, är siffrorna tämligen oförändrade sedan 2007. Märk väl att Reinfeldt blev statsminister hösten 2006 varpå diagrammet nedan visar från 2007-2013 med endast en differens på 3 800 fler icke yrkesverksamma eller studerande mellan 15-24 år. Marginell siffra vars argument faller plattfall sett till den totala folkökningen i Sverige.

 

Siffrorna mot argumenten

Socialdemokraterna menar att flera är arbetslösa sedan alliansen tog över ansvaret av Sverige. Jag vill höra någon Socialdemokrat kommentera siffrorna ovan. Varför skiljer dessa uppgifter sig så markant ifrån Socialdemokraternas argument om oansvarig ekonomi och försämrad sysselsättning, både hos ungdomar och vuxna. Sverigedemokraterna har sina argument, men siffrorna är sällan rätt vilket gör att de talar i tomma intet, uppgifterna ovan slår hål på deras argument. Det är dock trist att folk svälter på våra ålderdomshem, men det finns helt andra fullständigt meningslösa poster i budgeten. Vilka man kan omfördela till rätt ändamål, i det här fallet skola, vård, omsorg. Och som dessutom ger utrymme för asylinvandring samtidigt som man har råd att ta hand om invandrare istället för att som idag, försätta dem i utanförskapets landområden.

 

Siffror, slöseri, invandrare kostar, bla, bla, bla. Jag brottas med tankegångar om att bygga ett sjukhus i områden där merparten talar Arabiska, för att på så vis ta vara på människor med kunskap och språk. Byråkratin kostar oerhörda summor där vi har så många myndigheter (363 st 2014) att myndigheterna knappt själva vet hur många de är. Vill dock tillägga att man har gjort ett ypperligt arbete genom att minska antalet myndigheter med 65 stycken sedan 2008. Men det faller på sitt eget grepp då antalet statsanställda har ökat med 11 669 st sedan 2008 till 2013.

Antal statsanställda sedan 1995

[table id=2 /]

 

Apropå siffror mot argument, slöseriet på skattebetalarnas pengar tar aldrig slut. Filmen ”Någon annan betalar” , av Martin Borgs, självutnämnd slöseri-ombudsman. Ger en inblick i meningslösa projekt som vi skattebetalare ovetandes stod för notan. Som en dyr dimmaskin intill en rondell för 200 000kr som man fick ta bort funktionen på, eftersom det blev dimmigt vid rondellen. Eller köra mat från ett ålderdomshem till ett annat 100 meter för 500 000 kr om året.

Investera en timme av din tid, lär dig mer om ditt samhälle, för jag rekommenderar verkligen att alla tar sitt ansvar och involverar sig i små som stora sakfrågor. Sammanfattningsvis kan man avsluta det hela med ett citat från Bert Karlsson: ”Politiker är inga affärsmän i överhuvud taget”.

 

Det finns partier med vettig invandringspolitik! Däremot är det större luckor i fördelningen av finanserna som är det stora problemet. Komunpolitiker bör fråntas ansvaret efter en inblick i dokumentären ovan, om inte ställas mot väggen vid imbecilla beslut. De enda som kan ta bort deras ansvar är vi som röstar på dem. Då är frågan vart problemet är. politikerna eller de som röstar på dem?

Nästa ämne kanske.