Välj en sida

Skolan är onekligen en valfråga 2014 vilket väl gör det till pass att rekommendera dokumentären ”Världens bästa skitskola”. Men, hur är det egentligen med det? Skitskola. Är det beslut tagna för 40 år sedan som ligger till grund för det resultat vi ser idag? Det moderna samhället (informationssamhället) eller lekskolan där elever har betydande del av inflytande? Många frågor och få svar i denna snåriga process vilken är svår att mäta på kort tid.

Jag personligen har varit kluven länge, till och med självkritisk till hur skolan var strukturerad när jag gick i Gymnasiet 97-00. Är det skitskola eller skitungar vars lojalitet till skolgång lyser med sin frånvaro och slapphänta föräldrar som har tappat kontrollen av att bestämma? Jag skulle kunna utveckla det hela med att visa diagram efter diagram och påstående efter påstående, men kortfattat så vet de flesta att Sverige har en negativ utveckling i det internationella testet PISA (utfört 2001-2012). Så pass illa att det finns ingen som har haft sådan negativ trend sedan 2009 bland de 65 länder som deltar i undersökningen.

Pisa utförs med jämna mellanrum för 15 åringar där vi kan ställa Svenska resultat gentemot andra länder i kärnämnen. Sverige ligger längst ut till höger med sämst dekadenta utveckling. Klicka på bild för störrePisa resultat 2012

Lösningen? Det har proklamerats för höjda löner till lärare (Sossarnas idé, valfläsk 2014) vilket enligt deras analys kommer motivera kompetenta ”intressenter för läraryrket”. Det ska i sin tur förbättra elevernas resultat i och med att ”dessa” kompetenta människor som idag väljer att utbilda sig till något annat mer välbetalda yrken.

Jag försöker få ihop ekvationen: Vi har till att börja med en lärarkår som då anses inte ha tillräcklig kompetens för att leverera elever med godkänt betyg i tillräckligt hög utsträckning. Vilka resolut nu ska leverera elever med bättre skolresultat genom att få tjockare lönekuvert. Så Vad gör man då med den lärarkår vi har idag och hur blir dagens lärare bättre pedagoger via ett tjockare lönekuvert?

 

Historiskt sett var lärarna riktigt högt avlönade vars status vida översteg ekonomer och ingenjörer men för att nu endast återupplevas i historieböckerna. Folkskolan blev från 1842 lagstadgad i Riksdagen parallellt med läroverk (elitskola för de mer bemedlade). Från början bävade samhällets elit för att upplysa bönder, backstugusittare, torpare, pigor, statare vilket skulle kunna skapa ett potentiellt ordningsproblem.

Statistik, det finns ju inget mer vackert än bilder parallellt med textinnehåll vars linjer och siffror ger svar på våra funderingar. SCB har statistik som har fått åldras likt ett lyxigt vin men återuppväckts till digitaliserad lagring. I diagrammet utrönas reallöner för lärare då och nu (1949-2010) vilket för lärarna är mer deprimerande att blicka över. Lärarna var avlönade långt över ingenjörer och ekonomer i lönelistan från mitten av 50-talet ända till 1970 vars brytpunkt sker omkring 1978-79 för att sedan följa socialistiska ideologins fåra. Socialismen med kommunister har ett gärngrepp om Sverige vilket gör skolorna till kommunalt styrda några år senare. Reallöner Lärare 1949-2010   1962 beslöt Riksdagen en ny obligatorisk grundskola som ersatte de två parallella skolorna folkskola och läroverk. 1971 var dessa parallellskolor avvecklat fullt ut och vi har en skola som vi ser idag med 9 årig grundskola följt av 3 årigt gymnasium.

Förmodligen gjorde man om lönen inte bara av ideologiska skäl (lika lön för lika arbete) utan även anpassad efter statens plånbok. För att utbilda det svenska folket krävdes det mer resurser vilket kostar pengar, mycket pengar det vill säga. 1969/1970 gick så många som 99% av alla 14 åringar till skolan i Sverige. 1930 var motsvarande siffra 20%. Ideologin tillika de ekonomiska förutsättningarna kunde inte tillåta att en lärare med dagens valutaomvandling avlönas med 40 – 50 000 kr i månaden i dagens omvandling av lön, vid jämförelse av civilekonomer som har en snittlön om 36 301 kr 2013 i Stockholms län med 6 års erfarenhet och ålder om 33 år.

 

Jag kan därmed inte hålla med motiveringen från lärare vars argument lutar sig mot hur mycket en lärare var avlönad åren 1960-1975. Det var ett annat system från ett mångårigt borgerligt styre samt ett pågående skifte av klassamhälle då kunskapen blev utbredd och mer eller mindre allmän.

 

1989 blev skolan istället för statligt styrd kommunal. Det hade stort motstånd från lärarna vars statliga koppling gav lärare högre status än kommunalanställd. Men Göran Persson (då skolminister) genomförde reformen tillsammans med Vänstern – Kommunisterna efter en 20 år lång debatt, Göran Persson menade att det gamla systemet var dödsdömt. Göran Persson är bestämd som vanligt, säger att det var rätt val vilket han berättar i memoarerna Min väg, mitt val.  Tyvärr tar förändring lång tid. Uppemot 20-25 år innan man ser något vettigt resultat. Den första generationen lärare (terminstart 2015 är inte klara förrän om ca 3,5 till 5 år. Det är således år 2018 till 2020. Dessa lärare om 3 kullar framgent har inte nått ut till sina första 15 åringar förrän 2035.

Ekvationen”höjda lärarlöner ger bättre elever” är för mig fortfarande omöjlig att se som ett självklart allternativ, och någon övertygelse får jag inte! Problemet som jag ser det så har de som ska styra tappat kontrollen och inflytandet över elever eller våra barn om vi ska utrycka oss rätt. Det är eleven som styr agendan idag. Ska jag vara proaktiv tror jag snarare att en verklighetsupplevelse i form av praktiskt arbete, skulle väcka de flesta ointressenter till kärnämnen (Grundskolan: Svenska, Engelska, Matematik) på allvar när denne unga talang har fått pröva på att plantera granar i snöglopp en vanlig april månad, eller för den delen gräva ett dike tillsammans med de som ska bygga förbifart Stockholm. Några (trötta blivande akademiker med full pontential) kommer vakna från det fördunkla högst troligen. Kategorin ungdomar (där jag är inräknad) vars talang frodas via praktiskt arbete, kommer hitta stimulans till studier i symbios med praktiskt arbete, om inte annat lite senare i livet.

 

Avslutningsvis tror jag absolut inte att det är en skitskola, det är skitsystem med skitungar och i symbios med mjäkiga skitföräldrar. Det är ett skitsystem där vuxna, de som ska styra Dvs Politiker, lärare och föräldrar har tappat kontrollen över barnen vars händer skriver agendan.

Bara att lyssna till elever som sägs protestera om systemet ”ordningsbetyg” införs visar hur vi har tappat makten fullständigt. Vilka är dessa skolbarn att vägra flit och ordning som en del av betyg? Jag vill resolut skrika ut Sätt dig ned, skriv dina matematiska problemlösningar, eller så går det bra att diska kastruller i skolköket!