Välj en sida

Det verkar som att partimedlemmar och en kommun ser Maud Olofsson:s karriär vara över i Centerpartiet som partiledare. 10 år som partiledare har föranlett till att gå i samma gamla spår och det som behövs för att locka till sig nya väljare är bland annat en ny partiledare som driver fram nya frågor.

Vad skulle då Centerpartiet vara utan Maud Olofsson, som ändock har ställt sig stadigt fast i maktens korridorer? Partiet har sedan 2002 haft en stadig placering i antalet väljare (6,1% 2002, 7,88% 2004, 6,1% 2210). Men någon tillväxt saknas dock i antalet röster vilket ger kritiken substans.

 

Huruvida ny partiledare för Centerpartiet

Löser partiets större frågor kan ingen sia om. Men ”nytt blod” har fört andra partier till andra nivåer som exempelvis Moderaterna. Att icke förglömma så beror det helt på vilken situation men befinner sig i, är partiet i stundande bottennivå kan emellertid vem som helst vända skutan. Men hur lätt är det att efterträda Maud Olofsson som under dessa år har rotat sig.